คณะวิทยาการจัดการขอแสงความยินดีกับ ผศ.ลฎาภา ศรีพสุดา นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567

เผยเเพร่เมื่อ 74 เข้าชม
คณะวิทยาการจัดการขอแสงความยินดี 🎉🎉🎉

ผศ.ลฎาภา ศรีพสุดา นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567
ประเภท “รางวัลประกาศเกียรติคุณ”
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
🔍 ผลงานเรื่อง “INDIGO GAME” สาขาสังคมวิทยา
ผลงานของคณะนักวิจัย
🔸ผศ.ลฎาภา ศรีพสุดา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
🔸สุภาวดี สุวรรณเทน
🔸พงศกร ทองพันธุ์
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ