กิจกรรม “วัยรุ่นปล่อยของ ตลาดนัดผู้ประกอบการรุ่นใหม่” เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและกรอบความคิดด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

เผยเเพร่เมื่อ 326 เข้าชม
25 มกราคม 2566
คณะวิทยาการจัดการร่วมกับศูนย์ UBI จัดกิจกรรม “วัยรุ่นปล่อยของ ตลาดนัดผู้ประกอบการรุ่นใหม่” เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและกรอบความคิดด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
และบูรณาการกิจกรรมร่วมกับรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจชุมชน ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการจัดการนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
วันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ประกอบการร้าน “Guzzjung cafe” ร่วมกิจกรรมช่วง “Business talk” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา
ภายในงานมีตลาดนัดที่ออกร้านโดยนักศึกษาของคณะ ฯ ทั้งหมด 40 กลุ่ม และมีวงดนตรีจากสาขาวิชาการดนตรี ร่วมให้ความบันเทิงตลอดงาน
ขอขอบพระคุณท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ขอขอบคุณ ผศ.เมธาวี ยีมิน อ.สุพิชญา นิลจินดา ผู้จัดโครงการ ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่าน และนักศึกษาผู้ร่วมงานทุกคน