คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ภายใต้หัวข้อ “เอิ้นขวัญรับน้องคอม ฯ ธุรกิจ”เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์

6 กรกฎาคม 2567
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ภายใต้หัวข้อ “เอิ้นขวัญรับน้องคอม ฯ ธุรกิจ”
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์
โดยมีพิธีการบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขนรับน้องใหม่ตามประเพณีอีสาน การรำบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง ซึ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ ปราศจากการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ขอต้อนรับเด็ก ๆ ทุกคนเข้าสู่คณะวิทยาการจัดการ และขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนตามที่มุ่งหวังเอาไว้ ขอให้ใช้เวลาหลังจากนี้สะสมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเผชิญกับโลกที่ผันผวนในอนาคต
ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกท่าน ที่ดูแลเอาใจใส่เด็ก ๆ เป็นอย่างดี ครับ ขอบคุณรุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมให้น้องใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ฯ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน