แด่ (ว่าที่) บัณฑิตที่รักยิ่ง … เราล้วนเผชิญโลกที่ Hyper

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน ต้องขอชื่นชมทุกคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจนสำเร็จการศึกษา ทุกก้าวย่างหลังจากนี้เป็นการเผชิญกับโลกความเป็นจริง ซึ่งไม่ใช่คอมฟอร์ทโซนเหมือนในมหาวิทยาลัย
โลกในปี 2024 เป็นโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน ก้าวกระโดด และไม่สามารถคาดการณ์ได้อีกต่อไป ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีแต่ความ Hyper คือ มีความล้นเกิน / มากเกินความพอดี ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ ดังนี้
1. Hyper Connect โลกเชื่อมโยงถึงกันอย่างไร้รอยต่อ เสมือนห่วงโซ่คล้องกันอยู่ หากสิ่งใดเปลี่ยนแปลงที่ใดย่อมส่งผลกระเทือนไปทั่วโลก อาทิ เกิดสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริการ ส่งผลสะเทือนระบบเศรษฐกิจทั่วโลก เป็นต้น
2. Hyper Evolving โลกพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจำกัด AI มีขีดความสามารถสูงม่ก พร้อมทดแทนแรงงานทุกรูปแบบ ทั้งงานที่ต้องใช้กำลัง งานที่ต้องใช้ความจำ จนถึงงานที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูล ตำแหน่งงานหลายอย่างจะหายไป และเปลี่ยนรูปแบบอย่างคาดไม่ถึง
3. Hyper Polarized โลกแบ่งออกเป็นสองขั้วอย่างสุดโต่ง ไม่มีความเป็นกลาง ไม่มีความพอดี มีแค่ บนกับล่าง ซ้ายกับขวา ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และที่เห็นนะชัดเจนคือมิติการเมือง เนื่องจากการยืนยันอคติเดิมอยู่เรื่อย ๆ จากข้อมูลที่อัลกอริทึมป้อนให้ ความขัดแย้งแทรกซึมทุกระดับ
4. Hyper Sensitive เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าสวนทางกับสุขภาพจิตที่เปราะบาง คนยุคใหม่ใช้ชีวิตด้วยความกังวล ความเครียด แบกความคาดหวัง และเจอการเปรียบเทียบตลอดเวลา นำมาสู่การเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต ทั้ง โรคเครียด โรคซึมเศร้า โรคที่คิดว่าตัวเองไม่เก่ง ฯลฯ
5. Hyper Inform โลกท่วมท้นไปด้วยข้อมูล ทุกคนเป็นสื่อที่ประกอบสร้างเนื้อหาออกมาได้ ทุกสิ่งอย่างจึงปะปนกัน ทั้งความจริง ความเท็จ ความคิดเห็น ความดราม่าต่าง ๆ ข้อมูลทุกอย่างหาได้จากปลายนิ้วสัมผัส การอยู่กับข้อมูลท่วมหัวจึงเป็นเรื่องปกติของคนยุคนี้
ด้วยเหตุนี้การมีทัศนคติและทักษะที่ดี จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนต้องเรียนรู้และฝึกฝน เปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญา ที่ใช้ควบคู่กับใบปริญญา ต่อสู้กับโลกที่เต็มไปด้วยความ Hyper