ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ไทยพานิชย์โพรเทค (SCB PROTECT)