บุคลากรคณะวิทยาการจัดการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยเเพร่เมื่อ 394 เข้าชม
12 สิงหาคม 2566

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร มีการประกอบพิธี 3 ศาสนา ได้แก่
1) ศาสนาพุทธ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
2) ศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร
3) ศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร
ในโอกาสนี้ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ และขอขอบคุณรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน บุคลากรทุกท่าน