ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ

เผยเเพร่เมื่อ 193 เข้าชม
20 เมษายน 2566

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ ในวาระเร่งด่วนผ่านระบบ Zoom เพื่อพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้
1) การส่งรายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
2) การแจ้งส่งรายงานการดำเนินกิจกรรมของคณะ ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นทางการ
3) พิจารณาสังกัดของพนักงานมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชา ที่มีการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อให้บุคลากรทุกท่านมีสิทธิ์ได้รับการประเมินในระดับดีเด่น