ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2567 และอาจารย์ในสาขากล่าวต้อนรับ พบปะพูดคุยนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ : และการจัดการธุรกิจเกมส์และอีสปอร์ต