คณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565