หัวข้อข่าว

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อยู่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติ

ทรงพระเจริญ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตระหนักรู้สู้ภัย COVID-19

วิทยาการจัดการสัมพันธ์ครั้งที่ 27 วันที่ 1-2 กุมพาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญชวนเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0

ราชภัฏสกลนคร มินิมาราธอน ในวันอาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์ 2563

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา 2563