หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560

ขอจงทรงพระเจริญ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล computer & applied science complete จำนวน 12 เดือน ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1-2561

โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงินจากคลัง”

ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า

ร่วมงาน “ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า”