หัวข้อข่าว

ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

๓ มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2562

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

โครงการ อบรมเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Social media

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

สงกรานต์ มรสน

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 (15th NSTDA Annual Conference: NAC2019)

โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1

โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการบัญชี