ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อรับทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อรับทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

สามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษา และส่งใบสมัครได้ 2ช่องทาง ได้แก่

1. ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 8 ชั้น 1 เวลา 09.00– 16.00 น.
2. ดาวน์โหลดเอกสารและสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการกำหนดการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 8 ชั้น 1 โทรศัพท์ 042-970028

 

1.ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

2.ใบสมัครขอรับทุนโควิด-19