โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”
28 – 29 สิงหาคม 2021
ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/spn-rdrr-ytz
หรือโทร: (US) +1 515-518-4239 PIN: 735 960 209#
หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ: https://tel.meet/spn-rdrr-ytz