โครงการวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมโครงการวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 25  ในระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2561
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ภายในงานมีการเซ็นต์สัญญาบันทึกความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอันได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  2.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและ4.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กิจกรรมครั้งนี้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกองเชียร์
2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประกวดร้องเพลง ลูกทุ่ง หมอลำ ประเภทหญิง
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลผสม
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
7. รางวัลชนะเลิศ การประกวดดาว
8. รางวัลชนะเลิศ การประกวดเดือน