โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA

เผยเเพร่เมื่อ 833 เข้าชม

โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA
ในวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ตึก 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร