หัวข้อข่าว

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไล์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศราชชื่อ 1 ตำบล 1 มหาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 2.2 การรับแบบโควตา เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครรอบพิเศษ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1ตำบล1มหาลัย

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. – 11 มิ.ย. 64