หัวข้อข่าว

การพัฒนาโจทย์วิจัย การบริการวิชาการ และงานพัฒนาเชิงพื้นที่

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

ประกาศผลประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส

คณะวิทยาการจัดการ รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ 2562

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันแม่ 2562

ขอเชิญแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ University in Disruption Era