หัวข้อข่าว

กิจกรรม Big cleaning Day

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training Project) เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Social Media

โครงการวัฒนธรรมอาหารอีสาน สู่ครัวโลก “กิจกรรมประกวดส้มตำลีลา”

โครงการบริการวิชาการ และบูรณาการการวิจัย (SME)

โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA

โครงการวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักสึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (การเป็นผู้ประอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0)

สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีมอบโล่รางวัลให้กับคณาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาการจัดการร่วมประกวดดาวเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2560