หัวข้อข่าว

Fms Start up

กิจกรรมการทำบุญคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560

โครงการแข่งขนทักษะการตอบปัญหาวิชาการ ด้านการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมการไหว้ครู 10 ส.ค 60

โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นิเทศศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Big Cleaning ในเมืองสกลนคร (ย้อมบ้านล้างเมือง)

บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมแรงร่วมลงพื้นที่แจกของผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

ร่วมแนะนำหลักสูตร กับอาจารย์แนะแนว และนักเรียนมัธยม เพื่อรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ