หัวข้อข่าว

๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 63

กรมวิทยาศาสตร์ บริการ รับสมัครงาน

รับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานสนับสนุนงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

สมัครงาน โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รอบสมัคร รอบที่ 5

อยู่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติ