หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมสัปดาห์ห้องสมุด

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

รับสมัครภาค กศป ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครเรียนรอบโควต้า

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook) จากสำนักพิมพ์ GALE

กลฮักกาดำ

ขอเชิญประชุมเปิดภาคเรียน 2/2561

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

มูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๐ “คำข้าว” จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ

โครงการเพิ่มทักษะประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร