หัวข้อข่าว

งานมหกรรมมูนมมังอีสาน ครั้งที่ 12 มหัศจรรย์หัตถกรรมพื้นบ้าน “ทอ สาน ปั้น แต่ง”

ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรในยุค Disruptive Technology ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประปีการศึกษา 2564

ขอเชิญบริจาคโลหิต

รับสมัครงานรอบที่ 2 อว

ทุนวิจัยนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไล์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศราชชื่อ 1 ตำบล 1 มหาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 2.2 การรับแบบโควตา เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ประจำปีการศึกษา 2564