ขอประชาสัมพันธ์ ” เชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันร่วมงาน เดิน-วิ่งการกุศล SNRU MINI MARATHON เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปีของมหาวิทยาลัย

ขอประชาสัมพันธ์ ” เชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันร่วมงาน เดิน-วิ่งการกุศล SNRU MINI MARATHON เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปีของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน พ.ศ. 2562  เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง 13209 อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ”

การพัฒนาโจทย์วิจัย การบริการวิชาการ และงานพัฒนาเชิงพื้นที่

การพัฒนาโจทย์วิจัย การบริการวิชาการ และงานพัฒนาเชิงพื้นที่
ในระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคมคม 2562  ณ ห้องประชุมอาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “การพัฒนาโจทย์วิจัย การบริการวิชาการ และงานพัฒนาเชิงพื้นที่”

ขอเชิญแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 3

ขอเชิญแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 3
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ 13209 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 3”

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๕๕ ปี มรสน.

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 55 ปี มรสน.
ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมจามจุรี 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๕๕ ปี มรสน.”

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 844 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ”

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562”