โครงการฝึกอบรมระยะสั้น(Short Course Training Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น(Short Course Training Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มทักษะด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากที่เรียนในชั้นเรียน ดังนั้นศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงใคร่เชิญชวนคณะต่างๆร่วมเสนอโครงการโดยมีconceptและแนวทางการจัดโครงการ อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกอบรมระยะสั้น(Short Course Training Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญาญาพื้นบ้าน “มูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม”

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญาญาพื้นบ้าน “มูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม”
ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญาญาพื้นบ้าน “มูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม””

มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก

“มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก” ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  อ่านเพิ่มเติม “มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก”

โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA

โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA
ในวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ตึก 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA”

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ และลาน K-park มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

โครงการติวข้อสอบภาษาอังกฤษ กพ.

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสุภาวดี สามาทอง
โทรศัพท์. 0 4297 0037 โทรสาร. 0 4297 0037 มือถือ โทร. 0656236151 Email: zones@hotmail.com