ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๕๕ ปี มรสน.

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 55 ปี มรสน.
ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมจามจุรี 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๕๕ ปี มรสน.”

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 844 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ”

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562”

รับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ประจปีการศึกษา 2562
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ 19 มิถุนายน 2562 – 5 กรกฏาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม “รับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562”

สงกรานต์ มรสน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา 08.00 น.-13.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมจามจุรี (หน้าอังคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “สงกรานต์ มรสน”