หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ส่องวิถีประเพณีออกพรรษาเมืองสกลฯ”

มุทิตาจิต 61

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ”

ขอเชิญร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560

ขอจงทรงพระเจริญ

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล computer & applied science complete จำนวน 12 เดือน ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา

โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงินจากคลัง”

ร่วมงาน “ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า”