หัวข้อข่าว

ผลคะแนนรวม ITA 2563

ศึกษาดูงาน คณะวิทยาการจัดการ 2563

ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2.1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

FMS Big cleaning day 2563

กิจกรรมแมคโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค่าปลีกท้องถิ่น ปี 2563

ขอเชิญเข้าเฝ้า

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทอร์โมอิเล็กทริก ในภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 5 และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 6 ปี 2563

งาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ