งาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ

งาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ

กระทรวงแรงงาน จัดงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ

พบกับงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากหน่วยงานภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจและเอกชน กว่า 1 ล้านอัตรา เพื่อให้คนไทยมีงานทำ