ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เผยเเพร่เมื่อ 191 เข้าชม
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21