ขอเชิญร่วมงานครบรอบ ๕๕ ปี มรสน.

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 55 ปี มรสน.
ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมจามจุรี 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร