สงกรานต์ มรสน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา 08.00 น.-13.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมจามจุรี (หน้าอังคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร