โครงการบริการวิชาการหนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

โครงการบริการวิชาการหนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.
ณ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร