โครงการวัฒนธรรมอาหารอีสานสู่ครัวโลก ประกวดส้มตำลีลา

โครงการวัฒนธรรมอาหารอีสานสู่ครัวโลก ประกวดส้มตำลีลา
ในวันพฟหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โถงอาคาร 13