กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2562

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2562
ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562