ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562