ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันหนองหาร “พิธีสืบชะตาชีวิตธรรมชาติแบบชุมชนมีส่วนร่วม”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันหนองหาร “พิธีสืบชะตาชีวิตธรรมชาติแบบชุมชนมีส่วนร่วม”