โครงการ PLC สัญจรครั้งที่ 4 การตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ในห้องเรียน

เผยเเพร่เมื่อ 298 เข้าชม

โครงการ PLC สัญจรครั้งที่ 4 การตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ในห้องเรียน
ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 844 ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ