คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมแนะการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ 284 เข้าชม

คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมแนะการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที 6 พ. ย. – 20 ธ.ค. 2561 ณ จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร