การแสดงนิทรรศการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ

เผยเเพร่เมื่อ 337 เข้าชม

การจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร