ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ PLC สัญจรครั้งที่ 4

เผยเเพร่เมื่อ 314 เข้าชม

คณะวิทยาการจัดการขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ PLC สัญจรครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 844 ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ