ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงินจากคลัง”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงินจากคลัง”