ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ ลานชาติพันธุ์ริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร