ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท