โครงการวัฒนธรรมอาหารอีสาน สู่ครัวโลก “กิจกรรมประกวดส้มตำลีลา”

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการ
ได้จัดทำโครงการวัฒนธรรมอาหารอีสาน สู่ครัวโลก “ กิจกรรมประกวดส้มตำลีลา”
ณ โถงอาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร