ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยเเพร่เมื่อ 575 เข้าชม

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ และลาน K-park มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร