กำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเแียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 วันที่  16 -19  และ 21 -22 มีนาคม 2561