ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมการแข่งขันกีฬาคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมการแข่งขันกีฬาคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร