คณะวิทยาการจัดการร่วมประกวดดาวเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาการจัดการร่วมประกวดดาวเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในวันเสาร์ที่ 26 ธัวาคม 2560 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศประกวดดาวมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3.รางวัล Miss Aura FiFa Clinic
4.Gift Voucher Air Asia 5.Mr.INDIGO 2017 By ห้องเสื้อคุณเขตต์