ขอเชิญร่วมชมและแสดงผลงาน “นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมชมและแสดงผลงาน “นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
กำหนดการ – คำชี้แจง นิทรรศการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560