ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ 279 เข้าชม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่  2
ตามที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้บริหารจัดการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2561

Full Screen