มหาวิทยาลัยราชภักสกลนครขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2560

เผยเเพร่เมื่อ 313 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภักสกลนครขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ณ สระน้ำหน้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป