มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ บ้านมะขามป้อม จังหวัดสกลนคร ขอเชิญชวนท่านผู้จิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ บ้านมะขามป้อม จังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

เพื่อสมทบทุนก่อสร้างดำเนินการบูรณะเสนาสนะ และก่อสร้างเมรุเผาศพ ณ วัดอัมลการาม บ้านมะขามป้อม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน 12)

เวลา 09.30 – 18.30 น.  ตั้งกองกฐินสามัคคี และรับบริจาคจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม และกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ปั่นฝ้าย สืบสายบุญ จุลกฐิน” การสาธิตการทำข้าวต้มมัด ฯลฯ

ณ โถงอาคาร 13  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เวลา 18.30 – 20.30 น.  สมโภชกองกฐินสามัคคีตามประเพณี โดย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และแสดงธรรมเทศนา

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12)

เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพร้อมกัน ณ ศาลาประชาคม บ้านมะขามป้อม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เวลา 09.00 – 10.30น.   คณะกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งขบวนแห่กองกฐินสามัคคี จากศาลาประชาคม บ้านมะขามป้อม เข้าวัดอัมลการาม บ้านมะขามป้อม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เวลา 10.30 – 12.00 น.  พิธีทอดกฐินสามัคคี ตามประเพณีวัฒนธรรมอีสาน เสร็จพิธี

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ออกเดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หมายเหตุ  –  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม– การแต่งกายเสื้อขาว กางเกงและผ้าถุงโทนสีดำ หรือผ้าคราม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ได้ที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 0-4274-4009