บริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้กับท้องถิ่นอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

เผยเเพร่เมื่อ 402 เข้าชม

บริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นอำเภอศรีสงคราม ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำ”
ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. -12.00 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม