ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ โถงอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (อาคาร 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร