โครงการ “สัมมนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับทิศทางการตอบโจทย์สังคมในอนาคต”

เผยเเพร่เมื่อ 551 เข้าชม

โครงการ “สัมมนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับทิศทางการตอบโจทย์สังคมในอนาคต
โดยคุณสมนึก  ปิ่นถาวรรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และ อาจารย์ปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร